1. Cookies

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op uw lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo zijn er technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De Belgische implementatie is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn, wat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld.

ADHEMAR ADVOCATEN stelt, tegen periodieke betaling en volgens nader bepaalde modaliteiten, een online platform (www.omgevingsplatform.be) ter beschikking voor de Abonnee. Dit platform biedt aan geregistreerde personen de mogelijkheid om toegang te krijgen tot juridische informatie. ADHEMAR ADVOCATEN richt zich uitsluitend op de Belgische markt en volgt bijgevolg de Belgische wetgeving inzake cookies.

2. Doel en nut van cookies

ADHEMAR ADVOCATEN wil u zo goed mogelijk informeren over uw rechten onder deze wetgeving, en over welke cookies ADHEMAR ADVOCATEN gebruikt. Door de website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen ADHEMAR ADVOCATEN om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera), en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Als u de website van ADHEMAR ADVOCATEN wilt consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om u een probleemloos bezoek op de website te garanderen. Indien u deze cookies liever niet wenst, bent u vrij om de cookies uit te schakelen (zie ook de titel “Beheer van de cookies”).

Wij gebruiken cookies om uw bezoek op onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om u specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn. Het is mogelijk dat wij informatie opslaan die direct aan u gerelateerd is. Wij gebruiken daarnaast mogelijk ook cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.

3. Soorten cookies gebruikt door ADHEMAR ADVOCATEN

Wij gebruiken twee soorten cookies, namelijk onze eigen functionele cookies en cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren. De volgende partners worden betrokken:

First Party Cookies: http://www.omgevingsplatform.be/; http://www.omgevingsplatform.com; http://www.omgevingsplatform.eu/

Domeinnaam
Doelstelling
Benaming cookie
Bewaarduur

Third party cookies: Google Analytics

Domeinnaam
Doelstelling
Benaming cookie
Bewaarduur

Neem kennis van ons Privacy Policy voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens door ADHEMAR ADVOCATEN.

4. Beheer van de cookies

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in uw browser. Om cookies in te schakelen moet u de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser – Microsoft Internet Explorer

• In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
• Ga naar het tabblad ‘Privacy’, klik vervolgens op ‘Geavanceerd’.
• Vink bij ‘Eigen cookies’ en ‘Cookies van derden’ ‘accepteren’ aan en vink ‘Cookies per sessie altijd toestaan’ aan.
• Klik op ‘OK’.

Bij browser – Mozilla Firefox

• Klik op het embleem (drie horizontale streepjes) ‘Menu openen’ in de rechterbovenhoek van uw browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
• Op het tabblad ‘Privacy’, zorg ervoor dat de ‘Bescherming tegen volgen gebruiken in privévensters’ niet is aangevinkt.

Bij browser – Google Chrome

• Klik op het embleem (drie puntjes) ‘Google Chrome aanpassen en beheren’ naast de browserbalk bovenaan in uw browservenster en kies ‘Instellingen’.
• Klik op ‘Geavanceerd’.
• Zoek het gedeelte ‘Privacy and security’ en klik op ‘content settings’.
• Klik op de optie ‘Cookies’.
• Selecteer nu ‘Allow sites to save and read cookie data’.

Bij browser – Safari

• Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)
• Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’
• Duid aan dat u cookies aanvaardt.

Als u de website van ADHEMAR ADVOCATEN wilt consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Echter, als u dit liever niet wenst, bent u vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen. Dit kan via volgende manieren:

Bij browser – Microsoft Internet Explorer

• In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
• Op het tabblad ‘Privacy’, klik vervolgens op ‘Geavanceerd’.
• Vink bij ‘Eigen cookies’ en ‘Cookies van derden’ ‘Blokkeren’ aan en vink ‘Cookies per sessie altijd toestaan’ af.
• Klik op ‘OK’.

Bij browser – Mozilla Firefox

• Klik op het embleem (drie horizontale streepjes) ‘Menu openen’ in de rechterbovenhoek van uw browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
• Op het tabblad ‘Privacy’, zorg ervoor dat de ‘Bescherming tegen volgen gebruiken in privévensters’ is aangevinkt.

Bij browser – Google Chrome

• Klik op het embleem (drie puntjes) ‘Google Chrome aanpassen en beheren’ naast de browserbalk bovenaan in uw browservenster en kies ‘Instellingen’. – Klik op ‘Geavanceerd’.
• Zoek het gedeelte ‘Privacy and security’ en klik op ‘Content settings’.
• Klik op de optie ‘Cookies’.
• Selecteer nu ‘Allow sites to save and read cookie data’ zodat deze afgesteld staat.

Bij browser – Safari

• Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)
• Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’
• Duid aan dat u cookies niet aanvaardt. (‘Blokkeer altijd’).

Of raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

5. Rechten van de gebruikers

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken hebt u als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Men kan als betrokkene volgende rechten uitoefenen:

– Recht op verzet: indien er sprake is van een zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kan men zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens.

– Recht op toegang: Iedere betrokkene die zijn identiteit bewijst beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

– Recht op verbetering: Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen op verzoek van de betrokkene steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden.

De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in ons Privacy Policy. Meer informatie over de rechten van gebruikers vindt u ook in de Privacy Policy.

Mocht u na het lezen van dit Cookie Policy toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan u steeds contact opnemen via: mail@adhemar-advocaten.Be

© 2017 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, Privacy Policy en Cookie Policy) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.